Hotline:

020-29866360
 

 
联系我们
在线留言

企业名称:广州朵玉生物科技有限公司

                 广州臻滋味食品科技有限公司
电话:020-29866360

邮箱:gzdowell@126.com

地址:广州市黄埔区科珠北路232号广州益科智能创新园3栋605室

您的名字: *
电话号码:
邮箱: *
留言: *
提交